Aktivity

„Práca s mládežou je cieľavedomá činnosť, ktorá reaguje na potreby mladých ľudí a vedie k pozitívnemu rozvoju ich osobnosti. Je založená na princípe dobrovoľnej účasti mládeže, partnerského prístupu a vzájomného rešpektu. Jej úlohou je prispievať k zrelosti, nachádzaniu životného smerovania a sebapoznania jednotlivca aj skupiny. Realizujú ju pracovníci odborne pripravovaní na túto činnosť.“ Stratégia SR pre mládež na roky 2014 – 2020

  • Informujeme o vzdelávacích príležitostiach pre mladých ľudí cez médiá a podujatia.
  • Koordinujeme zahraničných dobrovoľníkov pre slovenské neziskové organizácie.
  • Vysielame slovenských dobrovoľníkov do zahraničia.
  • Vzdelávame študentov v programe Learn and Share.
    Pôsobíme v regiónoch cez ambasádorov a neformálne skupiny.
  • Organizujeme medzinárodných projekty pre mladých.
  • Sme hrdým aktívny členom Mladiinfo International

Informujeme o vzdelávacích príležitostiach pre mladých ľudí

Šírime informácie o zaujímavých podujatiach a vzdelávacích aktivitách pre mladých ľudí na Slovensku a v zahraničí najmä v oblasti neformálneho vzdelávania. Odpovedáme na otázky a poskytujeme podporu k téme vzdelávanie. Zameriavame sa na prácu s miestnou mládežou a preferujeme osobné kontakty a účasť na podujatiach (dni kariéry, festivaly, vzdelávacie akcie).

 

Koordinujeme zahraničných dobrovoľníkov pre organizácie

Náš prvý dobrovoľník Lud Toussaint z Francúzska získal ocenenie Dobrovoľník roka priamo od pána prezidenta? Dobrovoľníkov hosťujeme od roku 2014. Pomáhať aj iným organizáciám získať dobrovoľníkov zo zahraničia.

volunteer of the year award (2)

(Naši dobrovoľníci Lud z Francúzska a Ana z Macedónska boli nominovaní na ocenenie Dobrovoľník roka na Slovensku)

Vysielame slovenských dobrovoľníkov do zahraničia

Množstvo dobrovoľníkov z celého Slovenska vycestovalo prostredníctvom programu Európska dobrovoľnícka služba do zahraničia. 

Vzdelávame študentov v programe Learn nad Share

Vzdelávací a praktický program pre študentov VŠ s aktivitami v Mladiinfo office v Mlynskej doline a možnosťou účasti na viacerých medzinárodných projektoch.

Organizujeme rôzne projekty pre mladých

Príkladmi takýchto projektov je projekt Mladiinfo ambasádori alebo medzinárodné projekty.