About Ondrej Mäsiar

Website: http://www.mladiinfo.sk/kontakt
Ondrej has written 68 articles so far, you can find them below.

EVS v Gruzínsku

Exotický projekt v Gruzínsku vhodný pre duchom mladé, otvorené a veselé povahy. Neďaleko národného parku v krásnej prírode a v priateľskej organizácií, ktorá pracuje s mladými. Prihlášky do 7.4.2013.