Európska dobrovoľnícka služba

Čo: zmysluplné projekty v organizáciách v zahraničí s grantom EÚ
Pre koho:
mladý človek, 17-30 r.aj zo znevýhodneného prostredia
Aktivity: 
mládež, deti, kancelária, príroda, šport, umenie, médiá…
Kde:
celá Európa a ďalšie krajiny sveta
Trvanie: 2 až 12 mesiacov, najčastejšie 6 až 12 mesiacov
Náklady: hradené z grantu, žiadne ďalšie poplatky nie sú
Grant Erasmus+: ubytovanie, strava, vreckové, poistenie, kurz jazyka, príspevok na cestovné

Cieľom programu je naučiť sa nové veci a získať cenné skúsenosti formou neformálneho vzdelávania.

official_erasmus_plus_logo

“Moja najlepšia pracovná aj životná skúsenosť.”
Štefánia Centková, dobrovoľníčka v Belgicku

“Najlepší rok môjho života, bez preháňania.”
Lucia Škutková, dobrovoľníčka v Nemecku

“Jedna z najlepších vecí, čo sa mi v živote stali.”
Michal Kuracina, dobrovoľník v Rusku

“Neuveriteľne to pomohlo mojej angličtine.”
Veronika Štefečková, dobrovoľníčka v Litve


Dopad na účastníkov (Európske štatistiky)

Dobrovoľníctvo zvyšuje šance účastníkov nájsť si zamestnanie, keďže traja zo štyroch zamestnávateľov si vážia takúto skúsenosť.

• 97% účastníkov sa zlepšilo v komunikácii v cudzom jazyku.
• 93% účastníkov si viac dôveruje pokiaľ ide o cestovanie, štúdium a prácu v zahraničí.
• 92% koordinátorov považuje dobrovoľníka zo zahraničia za cenný prínos pre komunitu.
• 85% účastníkov sa zlepšilo v práci v skupine.
• 74% účastníkov sa zlepšilo v plánovaní a uskutočňovaní svojich nápadov.
Viac o dopade projektov: https://europa.eu/youth/eu/article/46/39034_en

Spokojnosť dobrovoľníkov (výsledky nášho dotazníka, 31 dobrovoľníkom, marec-apríl 2016)

 

Postup v 3 krokoch

1. Oslov organizáciu v zahraničí databáze ponúk alebo organizácií.

2. Presvedč ich, že si vhodný kandidát.

3. Dohodni sa s nimi, kedy nastúpiš.

Mladiinfo je vysielajúca organizácia

Európska dobrovoľnícka služba (EDS, anglicky EVS) umožňuje zúčastniť sa zaujímavých projektov v zahraničí s grantom EÚ. Účastník neplatí žiadne poplatky, okrem príspevku na cestovné (ak ho úplne nepokrýva grant). Je to jednoduché. Do projektu budeš zapojený ty, prijímajúca organizácia a vysielajúca organizácia. Prijímajúca organizácie je tá, v ktorej budeš v zahraničí pôsobiť ako dobrovoľník. Vysielajúca organizácia ťa oficiálne vyšle na projekt. Mladiinfo má akreditáciu ako vysielajúca organizácia a pomôže ťa vyslať na projekt (nemusíš sa nikde registrovať).

 

Ako si nájsť projekt?

Existujú 2 databázydatabáza ponúk a databáza organizácií.
Databáza ponúk
 obsahuje aktuálne dobrovoľnícke ponuky rôznych organizácií.
Databáza organizácií obsahuje všetky akreditované organizácie.
Find EVSEVS vacancy sú príklady Facebookových skupín s aktuálnymi ponukami.
Organizácie v ktorých už sú/boli EVS dobrovoľníci cez Mladiinfo je možné iniciatívne osloviť.
Mladiinfo máva aktuálne ponuky na web stránke a Facebooku.

Určite si pozri aj Často kladené otázky.

 

Kontakty

Základné informácie o programe:

Ivana Petrisková
projektová koordinátorka

mobil: +421 911 233 180
email: ivana(a)mladiinfo.eu
Osobné info stretnutia v Mlynskej doline, Átrikové domky blok F. č. 49b.

Ondrej Mäsiar
predseda a spoluzakladateľ
člen výkonnej rady Mladiinfo International

mobil: +421 907 330 521
email: evs(a)mladiinfo.sk
Osobné info stretnutia v Dolnom Kubíne.

 

Často sa pýtate

Peniaze: ubytovanie je zabezpečené, príspevok na stravnu a vreckové je rôzne/ podľa krajiny
Úrad práce: 
odporúčame sa evidovať počas trvania projektu, nevzniká povinnosť osobne preukazovať aktívne hľadanie zamestnania počas projektu v zahraničí
Zdravotná poisťovňa: je potrebné mať Európsky preukaz zdravotného poistenia
Chceme ísť dvaja: umiestniť 2 kamarátov alebo pár na projekt nie je jednoduché, treba sa snažiť presvedčiť prijímajúcu organizáciu o tom, že je to dobré rozhodnutie
Budem už mať 30 rokov: nevadí, v deň podania projektu nesmieš mať 31

 

Viac informácii

Často kladené otázky
Naši dobrovoľníci v zahraničí
Dojmy z projektov
Život po EDS
Blog so skúsenosťami
Netreba mať ružové okuliare, príklad jednej skúsenosti – EVS: Tak ti treba, načo si sa tam trepala?
Facebook album – V zahraničí cez program Európska dobrovoľnícka služba

 

Pred odchodom

Každý vyslaný dobrovoľník absolvuje v Mladiinfo osobné pred-odjazdové stretnutie v rámci prípravy. Toto je vždy realizované projektovým koordinátorom s niekoľkoročnou skúsenosťou s programom, ktorý program tiež sám absolvoval – Ivana Petrisková alebo Ondrej Mäsiar.

 

Príklad projektu v Poľsku a v Rusku


 

Po projekte v Macedónsku

 

Pozitívny pohľad firiem na dobrovoľníctvo

Ak vás zaujíma uplatnenie dobrovoľníkov po projekte: Život po EDS