Databáza ponúk a organizácií – Európska dobrovoľnícka služba

Existujú 2 databázy – databáza ponúk a databáza organizácií. Obe databázy obsahujú filter, ktorý umožňuje hľadať podľa rôznych kritérií.

official_erasmus_plus_logo

Aktuálne ponuky: databáza dobrovoľníckych ponúk

Prijímajúce organizácie: databáza akreditovaných organizácií

 

Okrem týchto oficiálnych databáz je možné využiť:

Find EVSEVS vacancy sú príklady Facebookových skupín s aktuálnymi ponukami.

Organizácie v ktorých už sú/boli EVS dobrovoľníci cez Mladiinfo je možné iniciatívne osloviť.

Mladiinfo máva aktuálne ponuky na web stránke a Facebooku.