Kontakt

Átriové domky blok F č. 50Sídlo

Mladiinfo Slovensko
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

Kancelária Bratislava

Mladiinfo Slovensko
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

Zodpovedná: Ivana Petrisková

Kancelária Dolný Kubín

Mladiinfo Slovensko
Na Sihoti 1170/14
026 01 Dolný Kubín

Zodpovedný: Ondrej Mäsiar

Tím – interný

Ivana Petrisková
projektová koordinátorka

mobil: +421 911 233 180
email: ivana(a)mladiinfo.eu

Ondrej Mäsiar
predseda a spoluzakladateľ
člen výkonnej rady Mladiinfo International

mobil: +421 907 330 521
email: info(a)mladiinfo.sk

 

Tím – externý

Katka_Karcolova

Katarína Karcolová
projektová konzultantka

mobil: +421 905 439 737
email: katarina.karcolova(a)gmail.com

 

 

Tím – brigádnici

Lucia Jurenková
Marketing a sociálne siete

luciajurenkova(a)gmail.com

Petra Papierniková
Projektová asistentka

papiernikpetra(a)gmail.com

Tím – dobrovoľníci

Zahraniční – EVS volunteers

Domáci – Learn and Travel

Kde nás nájdete

Mlynská dolina, Átriové domky blok F, 1. poschodie, č. 49b
(Konečná zastávka autobusov č. 31 a 39 – Cintorín Slávičie údolie)

Údaje

Mladiinfo Slovensko
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

IČO: 42183774
DIČ: 2023179378
PIC: 948324478
EVS EI: 2015-1-SK02-KA110-000642

Banka

IBAN: SK76 0900 0000 0006 3521 1768
Číslo účtu: 0635211768/0900
BIC: GIBASKBX
Názov účtu: Mladiinfo Slovensko
Názov banky: Slovenská sporiteľňa
Adresa banky: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Logo

mladiinfo.sk/logo

Mladiinfo v iných krajinách

www.mladiinfo.eu
www.mladiinfo.net

Spolupracujeme s mnohým organizáciami a jednotlivcami.