Michaela Haboráková

“Vidieť, ako jedným rozhovorom dokážete zmeniť pohľad mladých ľudí na ich budúcnosť – nenahraditeľný zážitok!”
Michaela Haboráková, dobrovoľníčka vo Francúzsku

12. March 2017