Aneta Balejová

“Měla jsem štěstí, že jsem mohla spolupracovat s lidmi, kteří jsou ve svém oboru profesionály a kteří mi jako EVS dobrovolníkovi dali řadu příležitostí se realizovat.”
Aneta Balejová, dobrovoľníka z Českej republiky v Mládež ulice

23. February 2017