Eva Kunzová

Eva Kunzová

 “…úžastný zážitok stretnúť mladých ľudí z celej Európy.”
Eva Kunzová, dobrovoľníčka v Rumunsku

5. September 2016