Jakub Pajan

Nouvelle image bitmap

“Mám čas pre veci, ktoré som vždy chcel robiť.”
Jakub Pajan, dobrovoľník v Nemecku

20. November 2015