Ladislav Borka

Ladislav Borka

“The Time of My Life.”
Ladislav Borka, dobrovoľník v Chorvátsku

20. November 2015