Lucia Škutková

Lucia Škutková

“Najlepší rok môjho života, bez preháňania.”
Lucia Škutková, dobrovoľníčka v Nemecku

19. November 2015