Mária Capová

Mária Capová

“Najlepšia vysielajúca organizácia.”
Mária Capová, dobrovoľníčka v Rusku

20. November 2015