Miroslav Hajnoš

Lucia Žišková a Miroslav Hajnoš

“Rok plný nezabudnuteľných momentov.”
Miroslav Hajnoš, dobrovoľník v Španielsku

20. November 2015