Simona Podmajerská

“Prácu som si úspešne našla v Bratislava a veľmi mi v tom Francúzsko pomohlo.”
Simona Podmajerská, dobrovoľníčka vo Francúzsku

30. June 2017