Štefánia Centková

stefania_centkova

“Moja najlepšia pracovná aj životná skúsenosť.”
Štefánia Centková, dobrovoľníčka v Belgicku

20. November 2015