Veronika Štefečková

“Prvýkrát dlhodobo v zahraničí nútená sa dorozumieť po anglicky, takže to neuveriteľne pomohlo mojej angličtine.”
Veronika Štefečková, dobrovoľníka v Litve

11. January 2017