Zuzka Homolová

zuzana_homolova

“EVS je tá najlepšia skúsenosť na svete.”
Zuzka Homolová, dobrovoľníčka v Poľsku

7. January 2016